O ambulancii

Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Medik centrum Šaľa s.r.o.

Lekár
: MUDr. Gabriela Juríková
Zdravotná sestra: Ivana Hollá